Slovenská entomologická spoločnosť

Nové oficiálne stránky Slovenskej entomologickej spoločnosti.

Vážení kolegovia a priatelia,

Toto sú nové stránky entomologickej spoločnosti, ktoré vznikli na základe neformálneho stretnutia.
Na stretnutí sme konštatovali, že entomologická spoločnosť má existenčné problémy a rozhodli sme sa ich riešiť.
Prvým bodom bolo rozhodnutie, že spoločnosť musí mať funkčné a pravidelne aktualizované internetové stránky. Tento úkol som dostal ja, pretože som ponúkol priestor na mojom webe www.entomology.sk. Postupom času stránky narástli a tak sme sa rozhodli zakúpiť vlastnú doménu pre spoločnosť.  Na výsledok sa práve pozeráte. Samozrejme stránky nie sú úplné a hotové. Hotová je len samotná šablóna, do ktorej môžete začať prispievať.
Preto prosím všetkých, ktorí majú záujem o to, aby sa naša spoločnosť pohla dopredu a začala plniť všetky úlohy a funkcie vyplývajúce jej zo stanov, ak máte akékoľvek pripomienky k fungovaniu týchto stránok, poprípade chcete dať vedieť ostatným členom o akciách, stretnutiach a podobne neváhajte sa na nás obrátiť.
Pripomienky, návrhy a nápady môžete písať na machalik@entomology.sk

Entomofauna Carpathica

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV

Ročník 33 číslo 2
Ročník 33 číslo 2
Ročník 33 číslo 1.
Ročník 33 číslo 1.
Ročník 32 číslo 2.
Ročník 32 číslo 2.
Ročník 32 číslo 1.
Ročník 32 číslo 1.